Интернет сайта на училище ВЕДА е на нов адрес:

 

www.wedaschule.com